ENERJİ

image
image
image
image
image

İnsanlığın giderek artan enerji ihtiyaçlarına yönelik olarak, temiz ve ekonomik enerji üretim, iletim ve dağıtım yöntemlerini geliştirmek, enerji kaynak ve sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere mevcut ve kaynak sistemlerin tasarım, planlama ve yönetimi alanlarında çalışmalar yapmaktayız.

RÜZGAR ENERJİSİ ( RÜZGAR TRİBÜNÜ )
Rüzgar tribünleri vasıtasıyla elde edilen enerjinin büyük avantajları vardır.

  • Yenilenebilen enerji kaynağı olduğundan çevreye herhangi bir zararı yoktur.
  • Kapasite, ihtiyaca göre belirlenebilir
  • Atmosfere zararlı CO2 yada nitrojen gazları salınımı yoktur.
  • Enerji kaynaklı, dışa bağımlığı azaltır.
  • Fosil yakıtların kullanımı azalır.
  • Kurulumu kolaydır.
  • Bakım maliyeti yok denecek kadar azdır.

GÜNEŞ ENERJİSİ ( GÜNEŞ PANELLERİ )
Güneş enerjisi, güneş paneli üzerinde güneş enerjisini soğurmaya yarayan birçok güneş hücresi bulundurur. Endüstri uygulamaları veya elektrik santralleri için binlerce güneş panelinin kullanıldığı büyük sistemler kurulmaktadır. Bir güneş hücresinin verimi performansı ile ölçülür. Aldığı enerjinin yüzde kaçını kullanabilir, elektriğe dönüştürdüğü verim belirler. Sadece belli dalga boylarındaki ışık elektriğe dönüştürülebilir, geri kalan büyük miktar hücreyi oluşturan yapı tarafından ya emilmekte yada yansıtılmaktadır. Paneller mevsimlere bağlı olarak farklı açılarla güneşe doğru yönlendirilerek her mevsimde azami verim alınması mümkün olmaktadır.