HMD GRUP

HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti. bir aile şirketidir. HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti 08.01.2002 tarihinde Şerafettin HAMİDİ ve kardeşleri tarafından Batman merkezli kurularak, ticari faaliyetlerini Ankara’da sürdürmektedir.
Şirketin faaliyet alanları; Şu an için; Petrol, İnşaat ve Enerji alanlarında yoğunlaşmaktadır.
“BAŞARAN İNSANSA” BU NİÇİN BİZ OLMAYALIM!
Hamidi’ler esas itibariyle ziraatle uğraşan geçim ve iaşesini bu yolla temin eden bir yapıya sahipken aile büyüdükçe ihtiyaçlar arttıkça ziraat dışında ticari alanlara yönelmişlerdir.
Hamidi ailesi Mardin ve Batman başta olmak üzere geniş aile yapısı ile Güneydoğuda birleştirici ve olumlu yaklaşımlar sergileyen, bölge insanları üzerinde atalardan gelen “kanaat önderliği” görevi üstlenmiş bir ailedir. Hamidi ailesi Mardin ve Batman başta olmak üzere geniş aile yapısı ile Güneydoğuda birleştirici ve olumlu yaklaşımlar sergileyen, bölge insanları üzerinde atalardan gelen “kanaat önderliği” görevi üstlenmiş bir ailedir.
Aile hem müspet, hem de İslami ilimlerde önemli fikir adamlarına sahiptir. Önceki nesiller bu şekilde kendilerini yetiştirirken, yeni yetişen genç nesil de aynı yolda ilerlemeye devam etmektedir. Atalardan gelen örf adet ve gelenekleri devam ettirmektedirler, ailenin bir bölümü Bölgede oturmaya devam etmektedir. Gelişen Ülke ve Dünya şartları ailenin bazı fertlerini İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşamaya mecbur ettiyse de bazı hasletlerini yitirmesine gücü yetmemiştir.
Hamidi’ler bu yapıları ile siyaset üstü davranışlar sergileyerek Bölge ve Ülke siyasetinde de aile fertlerinden bazılarının görev almasıyla söz sahibi olmuşlar, halen bu alandaki hizmetlerini devam ettirmektedirler. Ülke gelişimine her alanda katkıda bulunurken, ailenin birçok ferdi devlet kademelerinde hali hazırda resmi görevlerini sürdürerek hizmetlerine devam etmektedirler.
Doç. Dr. Muhammed Sadık HAMİDİ

  • image
  • image
  • image

HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti 2002